big-banner

เรื่องเด่นน่าสนใจ

สะค้าน

สรรพคุณ ใบ รสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองเสมหะและโลหิต ขับลมในลำไส้ แก้แน่นจุกเสียด แก้ธาตุพิการ ดอก รสเผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมปัตคาดเนื่องจากพรรดึก ลูก รสเผ็ดร้อนอ่อนๆ แก้ลมแน่นในทรวงอก บำรุงธาตุ เถา รสเผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฎฐาน ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ ทำให้ผายเรอ ราก รสเผ็ดร้อน แก้ไข้ แก้หืด แก้จุกเสียด...

สมุลแว้ง

สรรพคุณ เปลือกต้น รสหอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ

นกนางแอ่น

สรรพคุณ ใช้รังทำยา บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด แก้อ่อนเพลีย

เสลดพังพอนตัวผู้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Barleria lupulina Lindl. ชื่อสามัญ: Hop Headed Barleria วงศ์: ACANTHACEAE ชื่ออื่น: พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ) คันชั่ง (ตาก) อังกาบ อังกาบเมือง (ไทย)...

ชาดก้อน

  สรรพคุณ : "ชาดก้อน" จะมีรสเย็น ใช้เป็นยาบำรุงตับและปอดให้สมบูรณ์ และทั้งเป็นยาดับพิษ ความอักเสบเนื่องมาจากตับ ปอด และอวัยวะภายในพิการ ก่อนจำนำชาดก้อนมาทำยาจะต้องทำการฆ่าฤทธิ์ชาดก้อนเสียก่อน ดังนี้ ⌦วัตถุส่วนประกอบ และอุปกรณ์ ➊. ชาดก้อนนำมาบดให้ละเอียด (ชาดผง) ➋. น้ำมะกรูด (ถ้าหาน้ำมะกรูดไม่ได้ ใช้น้ำมะนาวแทน) ➌. ฝาหม้อดิน ➍. ไม้พาย (ขนาดเล็ก) ➎. เตาถ่าน ➏. ขวดโหลแก้ว ⌦ขั้นตอนการทำ ➀. นำฝาหม้อดินตั้งบนเตาไฟ ให้ร้อนจัด เอาชาดผงใส่ในหม้อดินพอสมควร ➁. บีบน้ำมะกรูดครั้งที่ 1...

อัญชัน

สรรพคุณ : ดอก ใช้ปลูกผมทำให้ผมดกดำ เงางามมากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสารที “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีมากขึ้น เมล็ด เป็นยาระบาย ราก บำรุงตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟัน ตาแฉะ และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นำรากมาถูกับน้ำฝนใช้หยอดหูและหยอดต  

เถามวกแดง

สรรพคุณ : เถา ใช้เป็นยารักษาอาการพิษ รักษาอาการสลบ รักษาบาดแผล รักษาอาการประดง รักษาน้ำเหลืองเสีย และฆ่าพยาธิ
- Advertisement -

สมุนไพรแห้ง

มะกา

สรรพคุณ ใบ รสขมขื่น ต้มดื่ม ถ่ายเสมหะ และโลหิต ถ่ายพิษตานซาง ถ่ายพิษไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำ ใบสดต้องปิ้งไฟก่อนใช้ไม่ให้ไซร้ท้อง เปลือกต้น รสขมฝาด แก้กระษัย สมานลำไส้ แก่น รสขม แก้กระษัยไตพิการ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ

ไผ่ป่า

สรรพคุณ ราก รสเค็มกร่อย แก้ไข้กาฬ บำรุงเสมหะและโลหิต ขับปัสสาวะ แก้มุตกิดระดูขาว ใบ ขับและฟอกโลหิต ขับระดูขาว แก้มดลูกอักเสบ

ชิงชี่

สรรพคุณ ใบ รสเฝื่อนเมา แก้โรคผิวหนัง แก้ไข้ฝีกาฬ แก้สันนิบาต แก้ตะคริว ดอก รสขื่นเมา แก้มะเร็ง ลูก ดิบ รสขื่นปร่า แก้โรคในลำคอ ต้น รสขื่นปร่า แก้ฟกบวม ราก รสขมขื่น แก้โรคที่เกิดในท้อง ขับลมให้ซ่านออกมา แก้ไข้ร้อนภายในทุกชนิด แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้โรคตา

ฝาง

สรรพคุณ แก่น รสขมฝาด ต้มเอาน้ำดื่ม บำรุงโลหิต แก้ปอดพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวารหนัก แก้กำเดา แก้เสมหะ  

แส้ม้าทะลาย

สรรพคุณ : ราก  รักษามะเร็ง และขับลมภายในเป็นยาระงับความร้อน กระทุ้งพิษไข้ ใบ แก้โรคผิวหนัง ไข้สันนิบาตและตะคริว ต้น  แก้ฟกบวมแก้ไข้ ขับน้ำเหลืองเสีย

โกฐหัวบัว

สรรพคุณ เหง้า รสมัน สุขุมหอม แก้ลมในกองริดสีดวง กระจายลมทั้งปวง ขับลมในลำไส้

สมุนไพรจำพวกโกฐ

โกฐเขมา

สรรพคุณ เหง้า รสสุขุมหอม แก้โรคในปากคอ แก้แผลเน่าเปื่อย แก้เสียดแทงสองราวข้าง แก้หอบหืด (แก้หอบได้คล้ายยาอีเฟรดดริน)

โกฐพุงปลา

สรรพคุณ รสฝาด แก้โรคอุจจาราตุ ลงแดง อติสาร แก้บิดมูกเลือด

โกฐชฎามังษี

สรรพคุณ รสสุขุมหอม กระจายหนองซึ่งเป็นก้อนในร่างกาย ขับพยาธิให้ออกจากร่างกาย แก้ไส้ด้วนไส้ลาม แก้องค์กำเนิดบวม ขับโลหิตระดูเน่าเสีย แก้ดีพิการ แก้พิษทั้งปวง แก้แผลเนื้อร้าย